Välkommen till Byggsektorns Miljöberäkningsverktyg!Database:
BM

ResourceHub:
https://ivl-resourcehub.azurewebsites.net

Swagger:
YES

Anmälan till ett utbildningstillfälle för verktyget finns här!Uppdaterad: 2021-12-01 07:42